Seminar:
De Nieuwe Studiedag, het hele jaar door werken aan kwaliteit.

Meld je aan

Uitgesteld

Hoe houd je de energie vast na een studiedag?

Ervaar jij ook het probleem dat een studiedag niet de follow-up krijgt waarop je had gehoopt? Mis je de samenhang van de studiedagen gedurende het schooljaar? Ontbreekt de koppeling tussen studiedagen en strategisch beleidsplan van de school?

Je herkent het vast: je gaat snel over tot de orde van de dag na een studiedag. Best jammer van de energie, tijd en het budget. Wil je hier verandering in brengen?

Dan is er voor jou De Nieuwe Studiedag!

Meld je aan

Succesfactoren van De Nieuwe Studiedag

Planmatig werken (PDCA-model) aan professionalisering

Duidelijke relatie met ontwikkelingen en beleid binnen de school

Start om (verder) te bouwen aan de kwaliteitscultuur

De Nieuwe Studiedag, ontwikkeld vanuit de onderwijspraktijk

Wij zijn Luuk Preusterink en Riemer Monsma, twee ondernemende docenten met een onderwijshart. Het concept De Nieuwe Studiedag hebben wij ontwikkeld vanuit de onderwijspraktijk.

De sprekers

Schoolleider (volgt nog)

Schoolleider

Programma Seminar De Nieuwe Studiedag (uitgesteld)

Locatie onbekend

Meld je aan

Wat is er anders dan de ‘normale’ studiedag?

De Nieuwe Studiedag biedt een nieuw inzicht om planmatig de professionalisering in de school vorm te geven. De Nieuwe Studiedag maakt gebruik van succesfactoren vanuit de wetenschap. Door cyclisch te werken en afspraken te maken op de drie niveaus (team, sectie en individueel) werk je succesvol aan de ontwikkeling van de professionele cultuur van de school en daarmee aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Samen met Inter21 (de organisatie achter De Nieuwe Studiedag) kan er een zinvol en kwalitatief programma worden ontwikkeld.

De opzet van De Nieuwe Studiedag heeft een positieve invloed op eigenaarschap en betrokkenheid bij professionele ontwikkeling van jouw mensen.

● Veel ruimte om met experts over jouw situatie van gedachten te wisselen.

● Afwisselend programma op een prachtige locatie, met uitnodigende werkvormen, een uitstekende lunch en bijzondere dagvoorzitter.

● Je wordt ontzorgd door het format, school bepaalt de inhoud. 

● Je krijgt de kans mijn netwerk uit te breiden waarop je nadien kunt terugvallen. 

● Een blauwdruk van het concept helpt mij de opbrengst van studiedagen te verhogen.

● De planning, de uitvoering, de kwaliteit en follow-up kunnen door Inter21 worden verzorgd. Na het seminar zijn wij beschikbaar om mee te werken.

Ik wil meer informatie ontvangen

De Nieuwe Studiedag 2020 - Alle rechten voorbehouden

Seminar De Nieuwe Studiedag

Het Seminar (uitgesteld) is een ééndaags evenement waarbij je meegenomen wordt in het gedachtegoed van het concept De Nieuwe Studiedag. Na dit seminar ben je in staat om op een planmatige manier vorm te geven aan een sterk professionaliseringsprogramma binnen je onderwijsorganisatie, zowel voor OP als OOP.

De kosten bedragen €495,- ex btw.

Het seminar is bedoeld voor schoolleiders, kwaliteitsmedewerkers en docenten die betrokken zijn bij de organisatie van studiedagen of professionaliseringsprogramma's.

Voor wie is het seminar bedoeld?

De schoolleider vertelt wat het oplevert als je planmatig aandacht besteedt aan studiedagen.
Wat heeft onze manier van werken ons opgeleverd?

Jonneke Adolfsen

Adviseur en voormalig onderwijsinspecteur

Jonneke Adolfsen (1954), oud inspecteur van onderwijs, weet als geen ander hoe de inspectie denkt en kijkt. Jonneke legt in haar presentatie een directe relatie met de onderwijsinspectie en het concept de nieuwe studiedag.

Jonneke  is haar loopbaan begonnen als docent Frans en Nederlands op een vo-school. Na 15 jaar werd ze schoolleider en weer enkele jaren later inspecteur voortgezet onderwijs. Na een detachering naar de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming en de overstap naar de projectgroep Onderbouw-VO besloot ze verder te gaan in het advieswerk. Jaren van uitvoering en begeleiding riepen de wens op om alles wat ze geleerd had ‘uit te venten’ in het adviseren.

Meer over Jonneke

Bram ter Harmsel

Auteur en onderwijsadviseur

Met zijn focus op proces en gedrag legt Bram een directe link met aspecten van De Nieuwe Studiedag, zoals leiderschap, professionalisering en betrokkenheid van personeel.

Ik ben Bram ter Harmsel. Een ervaren professional die onderwijsorganisaties begeleidt bij het sturing geven aan mensen en teams. Ik geniet ervan om mensen verder te helpen in hun ontwikkeling en geloof in persoonlijk leiderschap. Een leiderschapsstijl die de ander verder helpt en gericht is op resultaat. En écht helpen begint met écht luisteren, is mijn overtuiging.Wat mij het meeste uitdaagt zijn opdrachten met een stevige veranderopgave.

Meer over Bram

Riemer Monsma

Organisator van dit seminar

Riemer is binnen het voortgezet onderwijs werkzaam als docent muziek en betrokken bij verschillende innovatieve onderwijsprojecten. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de organisatie van studiedagen en communicatie binnen de school. Samenwerken aan verbetertrajecten is een van zijn belangrijkste drijfveren. Riemer heeft een achtergrond als ondernemer in het onderwijs. Daarnaast heeft hij gewerkt als projectmanager studiedagen bij een organisatiebureau.

Luuk Preusterink

Organisator van dit seminar

Luuk heeft 18 jaar ervaring als docent L.O. in het voortgezet onderwijs. Luuk werkt intensief aan kwaliteit binnen de onderwijsorganisatie waaraan hij nog steeds verbonden is. Daarnaast heeft hij sinds drie jaar samen met Riemer de onderneming Inter21 waarin onderwijsinnovaties en toepassingen worden ontwikkeld. Het draait om de leerling en de kwaliteit van de docent is de belangrijkste succesfactor als het gaat om zijn of haar ontwikkeling. Luuk is een echte netwerker die graag verbindingen legt tussen mensen om zo samen mooie dingen te realiseren. Daar krijgt hij energie van!

Dit seminar is een productie van Inter21

09.00 uur

Inloop

09.45 uur

Opening door dagvoorzitter Kees van Amstel

10.00 uur

Luuk Preusterink en Riemer Monsma - organisatoren

Concept de Nieuwe Studiedag, 
het hele jaar door werken aan kwaliteit

11.00 uur

Wordt nog ingevuld.

Wordt nog ingevuld.

10.30 uur

Bram ter Harmsel - Auteur en onderwijsadviseur

Versterking van leiderschap en de professionele cultuur in jouw organisatie.

12.00 uur

Lunch

13.00 uur

Werksessie I - Samen met experts/sprekers

Actief de slag met jouw vragen naar aanleiding van het ochtendprogramma. Verdieping in kleinere sessies, samen met de sprekers van het ochtendprogramma.

14.00 uur

Werksessie II - Samen met experts/sprekers

Verdieping in kleinere sessies, samen met de sprekers van het ochtendprogramma.

15.00 uur

Afsluiting - De Nieuwe Studiedag aan tafel

Een interactieve show onder leiding van dagvoorzitter Kees van Amstel waarin we de opbrengst van de dag met elkaar bespreken. Experts/sprekers zitten aan tafel en iedereen wordt betrokken bij deze afsluiting. Tegelijkertijd afsluitende borrel.

15.45 uur

Einde

Kees van Amstel

Dagvoorzitter

Kees van Amstel is een Nederlandse comedian / cabaretier / columnist / schrijver / acteur en daarnaast een fervent onderwijsmannetje. Je kent hem o.a. als vaste comedian bij Comedytrain, schrijver en acteur bij het satirische sketchprogramma Klikbeet, vaste columnist op NPO Radio 1, grappenmaker voor Spijkers Met Koppen en als één van de breinen achter Dit Was Het Nieuws.

Meer over Kees

Actief betrekken van het personeel

Inhoud programma onder voorbehoud (wijzigingen voorbehouden)